TOP PROJEKT d.o.o. - Projektiranje, nadzor radova, tehničko savjetovanje i izobrazba korisnika u naftnoj, kemijskoj i petrokemijskoj industriji
NASLOVNICA|O NAMA|REFERENCE|KONTAKT|ENGLISH

Zaštita od požara

ISTRABENZ, INSTALACIJA d.o.o. - Koper, SLOVENIJA 1996 - ...

ISTRABENZ, INSTALACIJA d.o.o. - Koper, SLOVENIJA
 • Glavi projekt
 • Izvedbeni projekt i projektantski nadzor
 • Upute za rad i održavanje
 • Izrada požarnog reda i elaborata ekspolozijske ugroženosti za cijeli terminal tekućih tereta u Luki Koper.

FOTOGRAFIJE >>>


SKLADIŠTE NAFTNIH DERIVATA SNAKE DEPOT - BARDHOSH, PRIŠTINA,
KOSOVO 1999 - 2005.

SKLADIŠTE NAFTNIH DERIVATA SNAKE DEPOT - BARDHOSH, PRIŠTINA, KOSOVO
 • Sve faze dokumentacije
 • Vođenje gradnje
 • Održavanje
 • Zidne sheme svih mogućih scenarija požara na terminalu

FOTOGRAFIJE >>>


SKLADIŠTE UNP-a i TERMINAL TEKUĆIH GORIVA MIRADI E EPËRME,
PRIŠTINA, KOSOVO 1999 - 2005.

SKLADIŠTE UNP-a i TERMINAL TEKUĆIH GORIVA MIRADI E EPËRME, PRIŠTINA, KOSOVO
 • Izrada dokumentacije
 • Vođenje gradnje
 • Obuka i trening osoblja za manipulanaciju i zaštitu od požara
 • Vođenje održavanja

FOTOGRAFIJE >>>


ZAVOD ZA ROBNE REZERVE, Ljubljana, SLOVENIJA - Skladište naftnih derivata
ORTNEK 1996 - 2005.

ZAVOD ZA ROBNE REZERVE, Ljubljana, SLOVENIJA - Skladište naftnih derivata ORTNEK
 • Glavni, izvedbeni i projekti izvedenih radaova
 • Upute za rad, održavanje i ispitivanje
 • Zidne sheme

FOTOGRAFIJE >>>


PETROL, Ljubljana, SLOVENIJA - Skladište naftnih derivata RAČE 1996 - 2004.

PETROL, Ljubljana, SLOVENIJA - Skladište naftnih derivata RAČE
 • Glavni projekt
 • Izvedbeni projekt
 • Projekt izvedenih radova

FOTOGRAFIJE >>>


INA BH, Sarajevo, BiH - SKLADIŠTE NAFTNIH DERIVATA PODLUGOVI 1999 - 2003.

INA BH, Sarajevo, BiH - SKLADIŠTE NAFTNIH DERIVATA PODLUGOVI
 • Glavni i izvedbeni projekt
 • Projekt izvedenog stanja

FOTOGRAFIJE >>>


LUKA PLOČE, Ploče, HRVATSKA - Terminal tekućih tereta 1999 - 2002.

LUKA PLOČE, Ploče, HRVATSKA - Terminal tekućih tereta
 • Sve faze projekta i dokumentacije za rad
 • Nadzor

FOTOGRAFIJE >>>


PETROL, Ljubljana, SLOVENIJA - Skladište naftnih derivata
ZALOG JUG 1997 - 2001.

PETROL, Ljubljana, SLOVENIJA - Skladište naftnih derivata ZALOG JUG
 • Glavni projekt
 • Izvedbeni projekt
 • Projektantski nadzor
 • Upute za rad održavanje i ispitivanje
 • Idne plastificirane sheme

FOTOGRAFIJE >>>


  REFERENCE

TOP PROJEKT d.o.o.
Jagodišće 7
HR - 10090 Zagreb
TEL:
+385 1 3491 250
+385 1 3491 386
FAX:
+385 1 3491 234
+385 1 3491 896
e-mail:
top-projekt@inet.hr

NASLOVNICA|O NAMA|REFERENCE|KONTAKT|ENGLISH
STUDIO PRO PLUS