TOP PROJEKT d.o.o. - Projektiranje, nadzor radova, tehničko savjetovanje i izobrazba korisnika u naftnoj, kemijskoj i petrokemijskoj industriji
NASLOVNICA|O NAMA|REFERENCE|KONTAKT|ENGLISH

Reference - punilišta kamionskih cisterni

ISTRABENZ, INSTALACIJA d.o.o. - Koper, SLOVENIJA, 1996 - ...

Projekt punilišta kamionskih cisterni:

ISTRABENZ, INSTALACIJA d.o.o. - Koper, SLOVENIJA
 • 6 otoka, 24 mjernih linija, donje punjenje, zatvoren potpuno automatiziran sustav utakanja goriva, jedinica za depresant i boju

Projekt plinohrama (spremnika za povratne plinove iz cisterni) i jedinice za obradu ugljikovodičnih para (VRU)

 • V=2.000 m3 s VRU - Vapour recovery Unit kapaciteta 250m3/h (jedinica za obradu ugljikovodičnih para)

FOTOGRAFIJE >>>ZAVOD ZA ROBNE REZERVE, Ljubljana, SLOVENIJA - Skladište naftnih
derivata ORTNEK, 1996 - 2004.

Projekt punilišta kamionskih cisterni

ZAVOD ZA ROBNE REZERVE, Ljubljana, SLOVENIJA - Skladište naftnih derivata ORTNEK
 • 3 otoka, 12 mjernih linija, donje punjenje, zatvoren potpuno automatiziran sustav utakanja goriva, jedinica za depresant i boju

Projekt plinohrama (spremnika za povratne plinove iz cisterni) i jedinice za obradu ugljikovodičnih para (VRU):

 • V=1.000 m3 s VRU - Vapour recovery Unit kapaciteta 250m3/h (jedinica za obradu ugljikovodičnih para)

FOTOGRAFIJE >>>PETROL, Ljubljana, SLOVENIJA - Rafinerija LENDAVA, 2000 - 2003.

PETROL, Ljubljana, SLOVENIJA - Rafinerija LENDAVA

Idejno rješenje punilišta kamionskih cisterni:

 • 3 otoka, 12 mjernih linija, donje punjenje, zatvoren potpuno automatiziran sustav utakanja goriva, jedinica za depresant i boju

FOTOGRAFIJE >>>


PETROL, Ljubljana, SLOVENIJA - Skladište naftnih derivata RAČE, 1996 - 2003.

Projekt punilišta kamionskih cisterni:

PETROL, Ljubljana, SLOVENIJA - Skladište naftnih derivata RAČE
 • 3 otoka, 12 mjernih linija, donje punjenje, zatvoren potpuno automatiziran sustav utakanja goriva, jedinica za depresant i boju

Projekt plinohrama (spremnika za povratne plinove iz cisterni) i jedinice za obradu ugljikovodičnih para (VRU)

 • V=500 m3 s VRU - Vapour recovery Unit kapaciteta 200m3/h (jedinica za obradu ugljikovodičnih para)

FOTOGRAFIJE >>>LUKA PLOČE, Ploče, HRVATSKA - Terminal tekućih tereta, 1999 - 2002.

Projekt punilišta kamionskih cisterni:

LUKA PLOČE, Ploče, HRVATSKA - Terminal tekućih tereta.
 • 2 otoka, 4 mjerne linije, kombinacija donjeg i gornjeg punjenja, 8 utakačkih ruku, zatvoren potpuno automatiziran sustav utakanja goriva, jedinica za depresant i boju

FOTOGRAFIJE >>>


PETROL, Ljubljana, SLOVENIJA - Skladište naftnih derivata
ZALOG JUG, 1997 - 2000.

Projekt punilišta kamionskih cisterni

PETROL, Ljubljana, SLOVENIJA - Skladište naftnih derivata ZALOG
    JUG
 • 3 otoka, 12 mjernih linija, donje punjenje, zatvoren potpuno automatiziran sustav utakanja goriva, jedinica za depresant i boju

Projekt plinohrama (spremnika za povratne plinove iz cisterni) i jedinice za obradu ugljikovodičnih para (VRU)

 • V=200 m3 s VRU - Vapour recovery Unit kapaciteta 180 m3/h (jedinica za obradu ugljikovodičnih para)

FOTOGRAFIJE >>>  REFERENCE

TOP PROJEKT d.o.o.
Jagodišće 7
HR - 10090 Zagreb
TEL:
+385 1 3491 250
+385 1 3491 386
FAX:
+385 1 3491 234
+385 1 3491 896
e-mail:
top-projekt@inet.hr

NASLOVNICA|O NAMA|REFERENCE|KONTAKT|ENGLISH
STUDIO PRO PLUS