TOP PROJEKT d.o.o. - Projektiranje, nadzor radova, tehničko savjetovanje i izobrazba korisnika u naftnoj, kemijskoj i petrokemijskoj industriji
NASLOVNICA|O NAMA|REFERENCE|KONTAKT|ENGLISH

PETROL, Ljubljana, Slovenija - rafinerija LENDAVA 1996-2003.

PETROL; Ljubljana, Slovenija - rafinerija LENDAVA 1996-2003.
Postojeći skladišni prostor- F skupina

PETROL; Ljubljana, Slovenija - rafinerija LENDAVA 1996-2003.
Simulacija novog skladišnog prostora - F skupina

PETROL; Ljubljana, Slovenija - rafinerija LENDAVA 1996-2003.

Idejno rješenje spremnika

 • D1, A6 - V=2x 20.000 m3 (Al kupola, unutrašnji Al plivajući pokrov)
 • F21, F22, F23, F24, F25, F26, F27, F28 - V=20.000 m3 svaki (Al kupola, unutrašnji Al plivajući pokrov)

Idejno rješenje punilišta kamionskih cisterni

 • 3 otoka, 12 mjernih linija, gornje i donje utakanje, zatvoren potpuno automatiziran sustav utakanja goriva
 • Prihvat i povrat parne faze prema plinohramu
 • Manipulativna pumpaonica sa 12 pumpi

Idejno rješenje pretakališta vagonskih cisterni

 • 8 novih mjesta za istakanje sa rukama za donje utakanje i istakanje
 • Prihvat i povrat parne faze prema plinohramu
 • Nova manipulativna pumpaonica

Idejno rješenje plinohrama i jedinice za obradu ugljikovodičnih para (VRU)

 • Rekonstrukcija postojećeg spremnika i njegova prenamjena u plinohram kapaciteta cca 1.500m3
 • Jedinica za obradu ugljikovodičnih para kapaciteta 100m3/h

Manipulacija medija po principu uravnoteženja tlakova

 • Cjevovodi za parnu fazu kao i pripadajuća infrastruktura Pripadajući plinohram
 • Jedinica za obradu ugljikovodičnih para (VRU)

FOTOGRAFIJE >>>  REFERENCE

TOP PROJEKT d.o.o.
Jagodišće 7
HR - 10090 Zagreb
TEL:
+385 1 3491 250
+385 1 3491 386
FAX:
+385 1 3491 234
+385 1 3491 896
e-mail:
top-projekt@inet.hr

NASLOVNICA|O NAMA|REFERENCE|KONTAKT|ENGLISH
STUDIO PRO PLUS