TOP PROJEKT d.o.o. - Projektiranje, nadzor radova, tehničko savjetovanje i izobrazba korisnika u naftnoj, kemijskoj i petrokemijskoj industriji
NASLOVNICA|O NAMA|REFERENCE|KONTAKT|ENGLISH

Reference - tekući tereti

ISTRABENZ, INSTALACIJA d.o.o., Koper, SLOVENIJA 1996-...

ISTRABENZ, Instalacija d.o.o - Koper, SLOVENIJA
 • Projekt spremnika
 • Rekonstrukcija spremnika
 • Projekt punilišta kamionskih cisterni
 • Projekt pretakališta vagonskih cisterni
 • Spremnici R-8, R-17 i R-19 - V=60.000m3,
  R-20, V= 55.000 m3, R-5, V=30.000 m3,
  R-18, V=30.000 m3
 • Projekt plinohrama
 • Tankerski privez
 • Projekt PIG cjevovoda

OPŠIRNIJE >>>ALTARIA, Nicosia, CIPAR, Terminal tekućih tereta i UNP-a,
Porto Romano, ALBANIJA 2007.-...

ALTARIA, Nicosia, CIPAR, Terminal tekućih tereta i UNP-a, Porto Romano, ALBANIJA 2007.-
 • Spremnici - V = 3 x 20000 m3 + 2 x 500 m3
 • JET A1, V =1 x 5000 m3 + 1 x 1.000 m3
 • Bitumen, V = 2 x 5000 m3
 • UNP, V = 16 x 500 m3
 • Jedinica za obradu ugljikovodičnih para (VRU)

Doprema svih vrsta goriva na skladište vršit će se brodovima (tankerima), a otprema će se vršiti željezničkim i kamionskim cisternama (gornje i donje punjenje).

FOTOGRAFIJE >>>TERMINAL d.o.o., Slavonski Brod, HRVATSKA, Skladište naftnih derivata Slavonski Brod, Investitor: DELTA GRIP, London / Zagreb, 2007-2008.

TERMINAL d.o.o., Slavonski Brod, HRVATSKA, Skladište naftnih derivata Slavonski Brod

Cjelokupna projektna dokumentacija za izgradnju skladišta naftnih derivata.

 • Projekt punilišta kamionskih cisterni
 • Projekt pretakališta vagonskih cisterni
 • Prenamjena spremnika UNP-a u spremnik eurodiesela, V = 500 m3

FOTOGRAFIJE >>>LUKA KOPER, Koper, SLOVENIJA, spremnici za JET gorivo - korisnik Q8,
Kuwait 2007.

LUKA KOPER, Koper, SLOVENIJA, spremnici za JET gorivo - korisnik Q8, Kuwait 2007.
 • Tehnička dokumentacija spremnika za JET gorivo,
  V = 6 x 20.000 m3
 • Projekt zaštite od požara

FOTOGRAFIJE >>>NAFTNI TERMINALI FEDERACIJE (bivši ENERGOPETROL),
Ploče, HRVATSKA, 2001-2007.

ENERGOPETROL d.d. - Ploče, HRVATSKA

Cjelokupna projektna dokumentacije za rekonstrukciju skladišnog prostora na terminalu tekućih goriva u luci Ploče.

 • Rekonstrukcija tankerskog priveza zbog mogućnosti istovremenog istakanja dva različita medija
 • Rekonstrukcija spremnika T-04 i T-06 sa ugradnjom unutarnje plivajuće aluminijske membrane
 • Novi otpremni cjevovod prema punilištu vagonskih i kamionskih cisterni
 • Ugradnja 6 novih utakačkih ruku na punilištu kamionskih cisterni
 • Novi otok za punjenje kamionskih cisterni za gornje i donje punjenje (tri ruke za gornje i tri za donje punjenje, te cjelokupna nova mjerna oprema)

FOTOGRAFIJE >>>SNAKE DEPOT (INA KOSOVO), Priština, KOSOVO - skladište naftnih
derivata, 1999-2007.

SNAKE DEPOT, Priština, KOSOVO - Skladište naftnih derivata

Skladište INA potpuno je uništeno ratnim djelovanjima u ljeto 1999. Odmah nakon toga započeli smo sa obnovom i osuvremenjavanjem. Prva faza za KFOR - Francuski bataljun za dva medija (avionsko gorivo F-35 i diesel), druga faza za US ARMY - osuvremenjavanje za potrebe specijalnog avionskog goriva sa automatskim dodavanjem više aditiva i inhibitora. Top-Projekt je za ovo skladište radio sve faze dokumentacije, organizirao i vodio radove. Direktor Top-Projekta je za ove aktivnosti dobio odlikovanje francuske vojske.

Projekt rekonstrukcije cjelokupnog sklaidšta

Projekt rekonstrukcije tehnološke pumpaonice, istakališta vagonskih cisterni, pretakališta kamionskih cisterni, cjevovoda, punilišta vagonskih cisterni, skladišta aditiva, pumpaonice aditiva, zaštite od požara...

Projekt rekonstrukcije spremnika

 • V=10.000m3
 • V=5.000m3
 • V=3.000m3
 • V=2.000m3

FOTOGRAFIJE >>>MIRADI e EPËRME, Priština, KOSOVO, Skladište naftnih derivata, 2003-2005.

MIRADI e EPËRME, Priština, KOSOVO, Skladište naftnih derivata

Projekt spremnika

 • R1, R2, R3, R4 - V= 4.000 m3 (čelicni kupolasti krov, unutarnja AI plivajauća membrana)
 • R5 (JET A1) - V= 1.OOOm3 (čelični kupolasti krov, plivajući usis)
 • R6 (JET A1) - V= 100m3 (čelični kupolasti krov, plivajući usis)
 • R7 - V= 100m3 (čelični kupolasti krov, unutarnja AI plivajauca membrana)
 • R8 - V= 320m3 (čelični konusni krov)
 • R9 - V=320 m3 (čelični konusni krov)

Ugrađene unutarnje AI plivajuće membrane tvrtke Conservatek, USA

MIRADI e EPËRME, Priština, KOSOVO, Skladište naftnih derivata

Projekt punilišta kamionskih cisterni

Projekt pretakališta vagonskih cisterni

Potpuna projektna dokumentacija manipulacijskih cjevovoda i prateće infrastrukture za gore navedene objekte (protupožarna zaštita, građevinski projekti, elektro projekti, projekti mjerenja i regulacije, zaštita okoliša, ..)


FOTOGRAFIJE >>>INA, Zagreb, HRVATSKA - Rafinerija SISAK, 2000- 2003.

Projekt sustava slopa

 • Slop spremnici R105 i R106
 • Slop spremnici TK5102 i TK5103
 • Pumpaonica sa pripadajucom infrastrukturom i instalacijama

Elektroenergetski projekt

Projekt mjerenja, regulacije i upravljanjaZAVOD ZA ROBNE REZERVE, Ljubljana, SLOVENIJA - Skladište naftnih derivata ORTNEK, pored Ljubljane, 1999-2003.

ZAVOD ZA ROBNE REZERVE, Ljubljana, SLOVENIJA - Skladište naftnih derivata ORTNEK, pored Ljubljane
 • Projekt spremnika
 • Projekt rekonstrukcije spremnika
 • Projekt plinohrama i jedinice za obradu ugljikovodičnih para (VRU)
 • Projekt punilišta kamionskih cisterni
 • Projekt pretakališta vagonskih cisterni
 • Projekt tehnološke pumpaonice
 • Projekt vatrogasne pumpaonice
 • Tehnološki cjevovodi
 • Skladište aditiva
 • Pumpaonica za aditive
 • Potpuna projektna dokumentacija manipulacijskih cjevovoda i prateće infrastrukture za gore
  navedene objekte

OPŠIRNIJE >>>PETROL, Ljubljana, Slovenija - rafinerija LENDAVA, 1996-2003.

PETROL; Ljubljana, Slovenija - rafinerija LENDAVA
 • Idejno rješenje spremnika
 • Idejno rješenje punilišta kamionskih cisterni
 • Idejno rješenje pretakališta vagonskih cisterni
 • Idejno rješenje plinohrama i jedinice za obradu ugljikovodičnih para (VRU)
 • Manipulacija medija po principu uravnoteženja tlakova

OPŠIRNIJE >>>LUKA PLOČE, PIoče, HRVATSKA - Terminal tekućih tereta, 1999-2002.

LUKA PLOČE, PIoče, HRVATSKA - Terminal tekućih tereta
 • Projekt PIG cjevovoda
 • Projekt punilišta kamionskih cisterni
 • Projekt punilišta vagonskih cisterni

OPŠIRNIJE >>>


PETROL, Ljubljana, SLOVENIJA - Skladište naftnih derivata RAČE, 1996-2002.

PETROL, Ljubljana - Skladište naftnih derivata RAČE

 • Projekt rekonstrukcija spremnika
 • Projekt punilišta kamionskih cisterni
 • Projekt novih spremnika i punilišta kamionskih cisterni

OPŠIRNIJE >>>


INA BH (HOLDINA), Podlugovi, BOSNA I HERCEGOVINA - skladište naftnih
derivata, 1999-2001.

Projekt spremnika za mlazno gorivo

INA BH, Sarajevo, BiH - SKLADIŠTE NAFTNIH DERIVATA PODLUGOVI
 • V= 3.000 m3 , R-1 i R-2

Projekt rekonstrukcije pumpaonice, manipulativnih cjevovoda i sustava protupožarne zaštite

Projekt punilišta kamionskih cisterni

 • 4 mjerne linije za gornje punjenje na obje strane istog otoka

Projekt istakališta vagonskih cisterni

 • Istakalište za 15 vagonskih cisterni fleksibilnim crijevima

FOTOGRAFIJE >>>CRODUX, Zagreb, HRVATSKA - Skladište naftnih derivata SPLIT, Croatia 1999-2001.

 • Rekonstrukcija spremnika
  • V= 3.000 m3, R-1 i 2
 • Projekt punilišta kamionskih cisterni:
  • 2 otoka, 4 mjerne linije, 4 utakačke ruke za donje i gornje punjenje, automatiziran sustav utakanja goriva
 • Projekt istakališta vagonskih cisterni
  • 2 mjerne linije za punjenje odozgo i 4 mjerne linije za istovar

Potpuna projektna dokumentacija manipulacijskih cjevovoda i pratece infrastrukture za gore navedene objekte (protupozarna zaštita, gradevinski projekti, elektro projekti, projekti mjerenja i regulacije, zaštita okoliša, ..)PETROL, Ljubljana, SLOVENIJA - Skladište naftnih derivata ZALOG, 1997-2001.

PETROL, Ljubljana SLOVENIJA- Skladište naftnih derivata ZALOG

 • Projekt spremnika
 • Rekonstrukcija spremnika
 • Projekt plinohrama
 • Projekt punilišta kamionskih cisterni
 • Projekt istakališta vagonskih cisterni

OPŠIRNIJE >>>LUKA ŠIBENIK, Šibenik, HRVATSKA, Skladište naftnih derivata, 2001.

Projektna dokumentacija za promjenu namjene bivšeg vojnog rezervoarskog prostora

Rekonstrukcija spremnika

Novo punilište kamionskih cisterni

 • 2 otoka, 4 mjerne linije za gornje punjenje


LUKA KOPER, Koper, SLOVENIJA - Terminal tekućih kemikalija, 1998-1999.

LUKA KOPER, Koper, SLOVENIJA - Terminal tekućih kemikalija
 • Projekt spremnika
 • Rekonstrukcija spremnika
 • Projekt PIG cjevovoda
 • Projekt punilišta kamionskih cisterni

OPŠIRNIJE >>>


  REFERENCE

TOP PROJEKT d.o.o.
Jagodišće 7
HR - 10090 Zagreb
TEL:
+385 1 3491 250
+385 1 3491 386
FAX:
+385 1 3491 234
+385 1 3491 896
e-mail:
top-projekt@inet.hr

NASLOVNICA|O NAMA|REFERENCE|KONTAKT|ENGLISH
STUDIO PRO PLUS