TOP PROJEKT d.o.o. - Projektiranje, nadzor radova, tehničko savjetovanje i izobrazba korisnika u naftnoj, kemijskoj i petrokemijskoj industriji
NASLOVNICA|O NAMA|REFERENCE|KONTAKT|ENGLISH

Reference - avio servisi

ZRAČNA LUKA ZAGREB, Zagreb, Hrvatska, 2007-2008.

ZRAČNA LUKA ZAGREB, Zagreb, Hrvatska, 2007-2008.ZRAČNA LUKA ZAGREB, Zagreb, Hrvatska, 2007-2008.ZRAČNA LUKA ZAGREB, Zagreb, Hrvatska, 2007-2008.

LUKA KOPER, Koper, SLOVENIJA, spremnici za JET gorivo - korisnik Q8,
Kuwait, 2007.

LUKA KOPER, Koper, SLOVENIJA, spremnici za JET gorivo - korisnik Q8, Kuwait 2007.
 • Tehnička dokumentacija spremnika za JET gorivo,
  V = 6 x 20.000 m3
 • Projekt zaštite od požara

FOTOGRAFIJE >>>


INA AVIOSERVIS - ZRAČNA LUKA PLESO, ZAGREB, HRVATSKA, 2006-2007.

INA AVIOSERVIS - ZRAČNA LUKA PLESO
 • Cjelokupna tehnička dokumentacija za ishođenje Lokacijske dozvole za izmještanje utakačkog mjernog agregata - dispensera za diesel i benzin na novu lokaciju
 • Sanacija spremnika V=5000m3 i sabirnog prostora

FOTOGRAFIJE >>>


INA AVIOSERVIS - ZRAČNA LUKA PULA, HRVATSKA, 2006-2007.

INA AVIOSERVIS - ZRAČNA LUKA PULA, HRVATSKA

 • Izrada projekta za Građevinsku dozvolu za spremnik V=50m3 avio benzina AB 100 LL
 • Izrada nadstrešnice izrad crpki i filtera odvajača vode
 • Ugradnja ulaznog separatora za JET-A1 u podzemne spremnike

FOTOGRAFIJE >>>INA AVIOSERVIS - ZRAČNA LUKA ZEMUNIK, ZADAR, HRVATSKA, 2006-2007.

INA AVIOSERVIS - ZRAČNA LUKA ZEMUNIK, ZADAR

 • Izrada projekta za izvođenje za zamjenu crpnog agregata za avio benzin AB 100 LL (AVGAS)
 • Izrada nadstrešnice izrad crpki i filtera odvajača vode

FOTOGRAFIJE >>>INA AVIOSERVIS - ZRAČNA LUKA DUBROVNIK, HRVATSKA, 2006-2007.

INA AVIOSERVIS - ZRAČNA LUKA DUBROVNIK
 • Ugradnja ulaznog separatora za JET-A1 u podzemne spremnike

FOTOGRAFIJE >>>


PRIŠTINA, KOSOVO, SNAKE DEPOT (bivše skladište INA, Devet Jugovića), 1999-2007.

PRIŠTINA, KOSOVO, SNAKE DEPOT

Skladište potpuno uništeno ratnim djelovanjima u ljeto 1999. i odmah nakon toga smo počeli sa obnovom i osuvremenjavanjem:

 • u prvoj fazi za KFOR - Francuski bataljun za dva medija: avionsko gorivo F-35 i diesel
 • u drugoj fazi za US ARMY - osuvremenjavanje za potrebe specijalnog avionskog goriva sa automatskim dodavanjem više aditiva i inhibitora

Top-Projekt je za ovo skladište radio sve faze dokumentacije, organizirao i vodio radove. Direktor Top-Projekta je za ove aktivnosti dobio odlikovanje francuske vojske.


FOTOGRAFIJE >>>PETROLNA BAZA sp BURGAS, BUGARSKA, 2006 - ...

PETROLNA BAZA sp BURGAS, BUGARSKA
 • Pregled, analiza i ocjena stanja skladišta avionskog goriva za potrebe američke vojske
 • Od strane američke vojske - eksperti iz baze Wiesbaden prihvaćen prijedlog Top-Projekta za osuvremenjavanje terminala sukladno kriterijima NATO-a
 • Izrada Idejnog rješenja, priprema za glavni projekt i izvođenje rekonstrukcije

FOTOGRAFIJE >>>ENERGOPETROL, LUKA PLOČE, HRVATSKA, 2005-2006.

ENERGOPETROL, LUKA PLOČE, HRVATSKAENERGOPETROL, LUKA PLOČE, HRVATSKA
 • Za potrebe INA AVIOSERVISA DUBROVNIK doprema mlaznog goriva JET-A1 brodom
 • Rekonstrukcija i prenamjena spremnikaT-07, V=5.000m3a, ugradnja plivajućeg usisa
 • Otprema mlaznog goriva kamionskim cisternama preko filtera odvajača vode (FWS), 4" cjevovod - prema zračnoj luci Čilipi, Dubrovnik


PRIŠTINA, KOSOVO, Skladište MIRADI E EPËRME, 2001-2006.

PRIŠTINA, KOSOVO, Skladište MIRADI E EPERME
 • Cjelokupna projektna dokumentacija za skladište mlaznog goriva - dokumentacija, radovi i ispitivanje su izvedeni prema zahtjevima Air BP
 • Spremnici V=100m3 (otpremni) i V=1000m3 (prijemni)
 • Plivajući usis, filter odvajač vode (FWS), mikro filter...

FOTOGRAFIJE >>>PETROL LJUBLJANA, AERODROM BRNIK, 2004.

PETROL LJUBLJANA, AERODROM BRNIK
 • Idejni projekt za proširenje aero servisa sa jednim spremnikom za JET-A1, V=10.000m3

LUKA KOPER - Terminal tekućih tereta, KOPER, 2001-2002.

LUKA KOPER - Terminal tekućih tereta
 • Doprema mlaznog goriva JET-A1 brodom, skladištenje i otprema za potrebe Petrol d.d., aerodorm Brnik.
 • Spremnici grupe 200 - 6 prihvatnih i jedan optremni - plivajući usis
 • Na punilištu kamionskih cisterni se nalazi filter odvajač vode (FWS)

LUKA PLOČE TRGOVINA, LUKA PLOČE, HRVATSKA, 2000-2001.

LUKA PLOČE, PIoče, HRVATSKA - Terminal tekućih tereta 1999-2002.
 • Instalacija za prihvat i skladištenje avionskog goriva za potrebe SFOR-a
 • Izrada svih faza dokumentacije, nadzor, puštanje u rad i trening manipulanata

FOTOGRAFIJE >>>


AERODROM SKOPJE - PETROVEC, MAKEDONIJA, 2000-2001.

AERODROM SKOPJE - PETROVEC, MAKEDONIJAAERODROM SKOPJE - PETROVEC, MAKEDONIJA
 • Idejni projekt za potpunu obnovu starog vojnog skladišta avionskog goriva
 • Izgradnja novog terminala za avionsko gorivo
  JET A 1 i za AVGAS 100LL


AERODROM MOSTAR, 1999-2000.

AERODROM MOSTAR

Rekonstrukcija ratom oštećenog rezervoarskog prostora i sustava za dopremu avionskog goriva i otpremu u avione - Glavni i Izvedbeni projekti

 • Ukopani spremnici za mlazno gorivo V=12 x 100m3
 • Doprema - otpremna mlaznog goriva kamionskim cisternama


  REFERENCE

TOP PROJEKT d.o.o.
Jagodišće 7
HR - 10090 Zagreb
TEL:
+385 1 3491 250
+385 1 3491 386
FAX:
+385 1 3491 234
+385 1 3491 896
e-mail:
top-projekt@inet.hr

NASLOVNICA|O NAMA|REFERENCE|KONTAKT|ENGLISH
STUDIO PRO PLUS